Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

1. Przedszkole Nr 84 „Promyk” jest publiczną placówką wychowawczo – dydaktyczną.
2. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r Nr 4, poz. 17).
3.  Wspomaga i ukierunkowuje  rozwój  dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
4. Współdziała z rodziną w procesie wychowania dziecka i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
5. Udziela w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pokaż informacje o artykule