Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

Przedszkole prowadzi składnicę akt zgodnie z Instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt, Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Pokaż informacje o artykule