Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

1. Kadra pedagogiczna:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
Nauczyciel religii,
Logopeda,


2. Administracja:
Kierownik gospodarczy
Intendent,


3. Blok żywienia:
Kucharka,
Pomoc kuchenna,


4. Pracownicy obsługi:
Pomoc nauczyciela,
Woźna,
Dozorca,

Pokaż informacje o artykule