Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

 1. Arkusz organizacji Przedszkola Nr 84 „Promyk’ w Warszawie w danym roku szkolnym opracowany przez dyrektora przedszkola, zgodnie z zasadami Biura Edukacji w Warszawie, zatwierdzony przez Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa określa:
  • Liczbę etatów pedagogicznych, specjalistów, pracowników administracji obsługi, bloku żywienia ,
 2. Statut Przedszkola Nr 84 „Promyk” w Warszawie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
  • Liczbę oddziałów przedszkolnych,
  • Liczbę dzieci w oddziałach,
  • Godziny pracy w ciągu dnia,
  • Organy przedszkola i ich kompetencje,
  • Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych,
  • Kompetencje pracowników przedszkola

Pokaż informacje o artykule