Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

1. W przypadku zaistnienia sporów między organami odbywa się posiedzenie Komisji, w skład, której wchodzą:
Dyrektor
Przedstawiciel rady pedagogicznej
Przewodniczący rady rodziców
a) Sprawy sporne rozstrzygane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnych wniosków na terenie placówki
b) Zainteresowane strony powiadamiane są na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia spraw spornych.

Pokaż informacje o artykule