Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

 

  1. Dyrektor - Marzanna Chojnacka
  2. Rada Pedagogiczna - Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu
  3. Rada Rodziców  - Przedstawiciele rodziców wybrani na zebraniu ogólnym
Szczegółowe uprawnienia i kompetencje wymienionych organów określone są w Statucie przedszkola Nr 84 „Promyk” zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 

 

Pokaż informacje o artykule